Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Трета възрастова група "Слънчоглед"

slyn4ogled-removebg-preview

 

Става рано всеки слънчоглед -

в усмихнатото утро гимнастика играе, 

стреми се да създава хармония и ред,

звездите наблюдава, развива се, мечтае. 

 

Педагози: 
 

Старши учител Диана Ангелова

 Старши учител Елена Иванова 

Помощник-възпитател: 

Петя Пашова