Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Kампания за безплатен очен скрининг

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката, фирма KWIAT ще проведе юбилейна кампания за безплатен очен скрининг, насочена към деца и ученици до 18-годишна възраст. KWIAT организира ежегодни кампании, които са фокусирани върху различни аспекти на очното здраве за деца и възрастни. През изминалите десет години кампаниите са реализирани с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, както и със съдействието на социално отговорни компании и неправителствени организации. През 2023 година кампанията за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18-годишна възраст ще се проведе през месеците септември и октомври, като родителите ще могат да получат допълнително информация на електронната страница на KWIAT (www.kwiat.bg).
ДГ „Слънчо“ с удоволствие съдейства за разпространение на информацията сред родителската общност, относно предстоящата кампания за осъществяване на дейности, свързани с интересите, здравето и потребностите на децата.