Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

“ Спешъл Олимпикс”

????СКБ Хебър Пазарджик се включва в Европейската баскетболна седмица на “ Спешъл Олимпикс”????????????
Ръководството и екипа на ДГ „Слънчо“ – гр. Пазарджик посреща и приема специалните деца с много любов и внимание. Заедно успяваме да подкрепяме и да създаваме благоприятна среда за обучение и възпитание.
С подкрепата на Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Пазарджик, ние сме единствената детска градина в Община Пазарджик, която имаше възможността да работи по проект „Подкрепа за приобщаващо образование” за оборудване на зала за обща и допълнителна подкрепа. Залата е факт и в нея децата с удоволствие се включват в терапевтичните занятия и се забавляват. Съвместната работа на екипа за подкрепа за личностно развитие, състоящ се от ресурсен учител, логопед и психолог, е благоприятна за осъществяването на допълнителна подкрепа.
Новатори сме и показваме на територията на област Пазарджик как деца и учители се включват в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и консумацията на вода и енергия. Това стана възможно със спечелването на проект „Влез в зеления кръг” по международна програма „Екоучилища”.
ДГ „Слънчо“ – гр. Пазарджик за трета година се включва в инициативата на Спешъл Олимпикс - България, като се стреми да насърчи и партньорството между баскетболен клуб „Хебър“ – гр. Пазарджик, БК „Златоград” и децата. Приемаме предизвикателствата и градим добри практики за развитието на спорта като инструмент за социално приобщаване, включително за насърчаване на доброволчеството и за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.
В приятелска среда децата имат възможност да развиват своята физическа култура, да проявяват смелост, да изпитват радост, да създават приятелства и да споделят дарби и умения със своите семейства.
Движението Спешъл Олимпикс е създадено през 1968 година от Юнис Кенеди Шрайвър и признато от Международния олимпийски комитет за благото на повече от 4,2 милиона души с интелектуални затруднения и осигурява занимания и състезания в 32 олимпийски спорта в повече от 170 страни по света.
В България Спешъл Олимпикс стартира своята програма през 1994 година.
От възстановянето си през 2003 г. до днес, програмата на Спешъл Олимпикс в България подпомага развитието на 27спорта сред българите с интелектуални затруднения.
Спешъл Олимпикс България се стреми чрез спорта да създаде един по-добър общ свят, в който хората да приемат различията помежду си спокойно и отворено, без страх и предубеждения. Ролята им като организация е да слушат хората с интелектуални затруднения и да им помагат да изразяват своите мисли, чувства и потребности, за да бъдат активни в своите общности. Голяма радост са моментите, когато хора със и без интелектуални затруднения спортуват, работят и се забавляват заедно.
Нашата подкрепа като граждани е от ключово значение за разпознаване на мисията на Спешъл Олимпикс и създаване на позитивни нагласи в българското общество, благоприятстващи пълноценна социална реализация на хората с интелектуални затруднения в България, както и за утвърждаване на социалната мисия на българския спорт.
Безценна е възможността да се включим в Европейската седмица на баскетбола, организирана от Спешъл Олимпикс – България.
Благодарим на Община Пазарджик за предоставената зала и съдействието във всички инициативи на детската градина.
Огромни благодарности на БК „Хебър“ – гр. Пазарджик за постянната подкрепа, партньорство и готовност за организирането и провеждането на баскетболния празник.
Щастливи сме, че тази година намерихме нови партньори в лицето на Община Златоград и БК „Златоград”.
Специални благодарности на екипа на ДГ „Слънчо“ за всеотдайността и любовта към децата!