Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Обща родителска среща

Уважаеми родители,
На 04.09.2023 г. ще се проведе обща родителска среща за яслените групи и първите възрастови групи.
Родителската среща ще се състои от 17,30 часа в Корпус 1 (централна сграда), във физкултурния салон на 2-рия етаж.
Очакваме Ви!