Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Проиграване на тема "Пожар"

Днес децата от ДГ "Слънчо" имаха проиграване на тема "Пожар", съвместно с РСПБЗН - Пазарджик. В игрова ситуация те показаха знанията си как да реагират при възникване на пожар.