Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

За Вас, родители!

Уважаеми родители,
Прилагаме списък на приетите деца в яслена група, първа, втора и трета възрастови групи в ДГ "Слънчо".
Родителите, които желаят да запишат децата си, да заповядат в детската градина, за да попълнят декларация.
Посещаващите ясла деца до момента автоматично се приемат в първа възрастова група, но също трябва да се попълни декларация, че детето остава в детската градина.
Ако имате въпроси, може да позвъните на тел. 0889205056.
Очакваме Ви!