Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Заповед РД-01-194/30.03.2021

Уважаеми родители,
със заповед РД-01-191/30.03.2021 на Министерството на здравеопазването се възобновяват посещенията в детските градини и ясли от 05.04.2021 г.. За целта е нужно да попълните приложената декларация, че детето Ви не е било в контакт със заразно болни и не проявява признаци на заразно заболяване в последните четиринадесет (14) дни.