Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Заявление за прием и необходими документи

Уважаеми родители,
при подаване на заявление за прием в ДГ “Слънчо“, моля обърнете внимание на необходимите документи, които трябва да представите заедно със заявлението!