Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Екип

         

Педагогически екип Непедагогически екип

 

Михаела Черешарова

Директор

Весела Янкова

ЗДУД

 

Янка Димитрова

гл. учител

 

  

 Стоянка Перничева

ст.учител

 

 

 

 

Марияна Кузманова-Стоянова

ст. учител  

 

 

 

Лилия Иванова

ст.учител

 

 

Димитрия Митева

ст.учител

 

 

Диана Ангелова

ст.учител

 

 Еленка Димитрова

ст.учител

 

 

 

Снежана Николова

учител

 

 

 

 Любка Димова

ст.учител

 

 

Радостина Захариева

ст.учител

 

  

 Мария Панева

ст. учител

 

 

Диляна Иванова

учител

 

  

 Соня Димова 

учител

 

 

Петя Цветкова

учител

 

 

 

 

  

Боряна Консулова

ресурсен учител и логопед

 

 

 Стела Маринкова

психолог

 

 

Петя Димитрова

специалист Човешки ресурси 

 

Магда Иливанова

касиер- домакин

 Димитрия Лазарова

патронажна сестра

 

 

 

Йорданка Кръстанова

мед.сестра

 

 

 

 

 

 Анна Феркова

мед.сестра

  

 

Теменужка Крайчева 

    

 

Елинка Брандийска 

 

 

 Ангелина Барабарова

пом.възпитател

 

  

 Гинка Илиева

пом.възпитател

  

 Анелия Божкова

пом.възпитател

 

  

 Петя Пашова

пом.възпитател

 

 Марияна Чемишева

пом.възпитател

 

  

Янка Ценкина 

пом. възпитател

 

 Нина Павлова

пом.възпитател

 

 

Катя Андреева

пом.възпитател

 

  

 Гергана Михайлова

пом.възпитател

 

  

 Веска Тодорова

пом.възпитател

 

 

Светла Пенова

пом.възпитател

 

Стойна Барабарова

готвач

Виргиния Георгиева

помощник готвач

 

Илия Петков