Facebook

ДГ "Слънчо"

Детска градина в град Пазарджик

DSC05545_1

ДГ „Слънчо“ е създадена през далечната 1965 година и носи името „Митко Палалузов“. През 1980 година са обединени яслени и градински групи  и е преименувана в ОДЗ №7 „Слънчо“. Носи това име до август 2016 година.

От 1 септември 2016 година е позната на деца и родители като ДГ „Слънчо“.

МИСИЯ

Ориентирана към детето, стимулирането му към пълноценна подготовка за училище.

Формиране на личности със социално поведение, отговарящи на съвременните предизвикателства.

ВИЗИЯ

Съхраняване и утвърждаване като желана територия за всяко дете;

Равен шанс, качествено образование, добри традиции, модернизация на процеса.

 

Актуални новини
Прием
Прием - ДГ Слънчо - Пазарджик
Групи
Групи - ДГ Слънчо - Пазарджик
Програма
Програма - ДГ Слънчо - Пазарджик
За родителите
За родителите - ДГ Слънчо - Пазарджик