Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Прием 2021

Уважаеми родители,

Прилагаме списък на приетите деца в яслена група - прием ясла  и списък с приетите деца в Първа възрастова група в ДГ "Слънчо" - прием ДГ . 

Родителите, които желаят да запишат децата си, да заповядат в детската градина, за да попълнят декларация.

Посещаващите ясла деца до момента  автоматично  се приемат в първа възрастова група, но също трябва да се попълни декларация, че детето остава в детската градина.

Ако имате въпроси, може да позвъните на тел. 0889205056.

Очакваме Ви!