Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Прием на деца за яслена и първа възрастова група

Уважаеми родители,
ДГ "Слънчо" обявява начало на приема на деца за яслена и първа възрастова група. Срокът за подаване на заявления за прием по образец е от 16.01.2023 до 28.04.2023 г.
Прилагаме заявление за прием, което може да си принтирате и попълните. Обръщаме Ви внимание на документите, които е необходимо да представите при подаване на заявлението (описани са на втората страница от заявлението - Приложение 2).
 
Очакваме Ви!