Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Важно!!!

 

Уважаеми родители,

С  новата заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.20г., с която се преустановяват посещенията в детски градини и детски ясли (т.5), считано от 23.30 часа на 27.11.2020г /петък/ до 21.12.2020г.

В тази връзка Ви информирам, че ДГ „Слънчо “ ще преустанови работа  с деца от  30.11.2020г /понеделник/ до 21.12.2020г.

При изтичане на указания срок и/или промяна ще бъдете своевременно уведомявани!

Очакваме Министерство на образованието да ни изпрати конкретни насоки по отношение на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование ,за което също ще бъдете информирани.

Желаем  Ви приятна ваканция и весели празници! Бъдете здрави!

Михаела Черешарова - Директор